บริการนี้เหมาะกับกิจการแบบไหน?

 

 

3 ขั้นตอนการดำเนินการง่ายๆ

อัตราค่าบริการ โดยประมาณ

**ค่าบริการให้คำปรึกษา  เริ่มต้นที่ 15,000.-บาท

**กรณีให้เป็นที่ปรึกษาประจำบางวันที่บริษัทด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกิจการกับสำนักงาน