อัตราค่าบริการ โดยประมาณ

    **ค่าบริการให้คำปรึกษา  เริ่มต้นที่ 5,000.-บาท