รับจดทะเบียน (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)


 

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี โปรแกรมบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท อบรมบัญชี รับตรวจสอบบัญชี

 

รับจดทะเบียน (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

   การจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีคุณภาพ เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ทะเบียนที่ได้จะต้องตรงความต้องการของกิจการ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าจะได้บริการที่ถูกต้องและตรงความต้องการ

 

   รับจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์รับจดทะเบียนกว่า 28 ปี ที่คอยให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้รับการจดทะเบียนที่ครอบคลุมความต้องการทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ท่านจะรับบริการที่รวดเร็ว ทันความต้องการ ครบถ้วน  และถูกต้อง ในราคาที่เป็นธรรม

 

 

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

  หลังจากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว กิจการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง หรือกรณีที่มีการขอหรือต่อใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการที่กรมสรรพากร และหรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวจะต้องให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ

 

 

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

   หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ ก็จะต้องมีการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันมีการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคลธรรมดาคนเดียว ไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของได้เลย 

   ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกินกำหนดจะมีค่าปรับทางอาญา 1,000.- บาท

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

   ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 
หรือการติดตั้งเครื่องจักร 
 
   ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักรให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน
 
     ดังนั้นกรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนบริษัท ควรพิจารณาการดำเนินงานว่ามีความจำเป็นจะจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่อย่างไร (ควรขอคำปรึกษา) และหากพิจาณาแล้วควรจดทะเบียน ก็ควรให้ดำเนินการไปพร้อมกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเอกสาร

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com


ติดตามเราได้ที่